Albinizm – dalszy opis

Częstość występowania w Europie określa się zwykle na 1 : 20 000, a więc w Wielkiej Brytanii jest ich razem 2 500, a w USA – 9 000. Albinizm jest częstszy wśród ludów ciemnoskórych i np. w Nigerii, gdzie albinosów można spotkać w każdym mieście, przypada 1 na 3 000, wśród pewnej grupy Indian popiera wtedy, kiedy taki osobnik (zwany heterozygotą) poślubia drugiego heterozygotę. Gdy oboje rodzice są albinosami, wszystkie dzieci będą albinosami. Jeśli albinosem jest jedno z rodziców, to dzieci będą heterozygotami jak każdy co siedemdziesiąty spośród nas, i będą miały normalny wygląd. Nie można z góry wiedzieć, kto spośród nas jest tym jednym na siedemdziesiąt, jest to widoczne dopiero po urodzeniu się dziecka albinosa, nie można również przewidzieć, która z kandydatek na żonę jest właśnie jedną na siedemdziesiąt. Jeśli w rodzinie urodził się już jeden albinos, wtedy prawdopodobieństwo albinizmu u następnego dziecka wynosi 1 : 4.

Albinos może być także łaciaty. Brak melaniny zależny jest prawdopodobnie od braku enzymu tyrozynazy, katalizującego pierwsze stadium przemiany tyrozyny w melaninę, Różowy kolor oczu jest następstwem braku barwnika, wskutek czego widać czerwony kolor krwi w naczyniach krwionośnych. Jasne światło może prowadzić do stanów zapalnych i dlatego wskazane jest używanie ciemnych okularów. Nie ma sposobu leczenia dla tych, którzy – jak patriarcha Noe – mają ciało białe jak śnieg.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *