Analogia monety jest pożyteczna

Wyobraźmy sobie teraz jedną parę monet odpowiadających sobie: każda z nich ma orła i reszkę, a więc istnieją cztery możliwości – orzeł 4- orzeł, orzeł + reszka, reszka + orzeł i reszka + reszka. Te cztery kombinacje wyjaśniają mechanizm genów dominujących i ustępujących albo recesywnych. Gen nazywa się dominującym, jeżeli przejawia się nawet wtedy, kiedy tworzy tylko połowę pary. Przyjmijmy orła za wykładnika cechy dominującej. W wymienionych wyżej kombinacjach orzeł występuje 3 razy, a tylko w jednej go brak, dlatego też ujawnienie się cechy zależnej od niego będzie 3 razy częstsze niż zależnej od recesywnego partnera.

Dobrym przykładem są oczy piwne i niebieskie. Gen dla oczu piwnych jest dominującym nad swym odpowiednikiem dla oczu niebieskich, dziecko może więc dziedziczyć piwny + piwny, piwny + niebieski, niebieski + piwny i niebieski + niebieski. W pierwszych 3 przypadkach dziecko będzie miało oczy piwne, tylko w ostatnim niebieskie. Jeżeli oboje małżonkowie mają niebieskie oczy, to wszystkie ich dzieci powinny mieć również oczy niebieskie, ponieważ nie mogą one dziedziczyć dominujących genów dla oczu piwnych. To samo dotyczy albinizmu, cechy również recesywnej. Obecność barwnika w skórze i w oczach jest cechą dominującą, większość ludzi dziedziczy od obojga rodziców geny decydujące o zabarwieniu, ale niektórzy z nas – 1 na 70 – dziedziczą gen barwnikowy tylko od jednego z rodziców, od drugiego nic – czyli albinizm. Gen barwnikowy jest dominujący i dlatego wygląd człowieka pozostaje normalny. Albinizm z charakterystycznymi białymi włosami, różowymi oczami i uogólnionym brakiem barwników ujawnia się zaledwie raz na 20 000 zapłodnień, kiedy jest odziedziczony od obojga rodziców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *