Bliźniaki i nieprawidłowości cz. II

Dwojaczki od samego początku stoją w obliczu większych trudności i umierają częściej w następstwie poronień, podczas porodu i krótko po urodzeniu. Również śmiertelność matek jest wyższa podczas porodów bliźniaczych. Wśród dwojacz- ków zdarza się częściej niedorozwój umysłowy i porażenia pochodzenia mózgowego. Statystyka zdaje się przemawiać za tym, że większe z dwojaczków bądzie bardziej inteligentne, a drugie z dwojaczków ma mniejsze szanse przeżycia porodu. Wśród narodów europejskich około 63°/o wszystkich dwojaczków jest tej samej płci, 37% różnej płci. Dwojaczki rzadziej wchodzą w związki małżeńskie. Odciski palców dwojaczków identycznych nie są zupełnie jednakowe, ale wykazują niezwykłe podobieństwo.

Starsze matki częściej rodzą dwojaczki niepodobnej wśród kobiet w wieku poniżej lat 20 zdarza się 6 na 1 000 porodów, wśród kobiet 35-39-letnich 16 na 1 000. W późniejszym wieku obserwuje się nagły spadek. Dwojaczki zdarzają się częściej także wśród kobiet, które mają więcej dzieci – co nie jest związane ze wspomnianym przyrostem zależnym od wieku ‚. W odróżnieniu od tego prawdopodobieństwo urodzenia się dwojaczków identycznych jest prawie niezależne od wieku matki. Dwojaczki identyczne mają tę samą grupę krwi, częsta jest również wśród nich leworęczność. Różnica w częstości występowania dwojaczków pomiędzy różnymi rasami i krajami dotyczy prawie wyłącznie dwojaczków niepodobnych, częstość występowania dwojaczków identycznych jest na całym świecie prawie jednakowa i waha się pomiędzy 1 na 260 a 1 na 340 urodzeń. W Wielkiej Brytanii, gdzie dwojaczki występują dość często, stosunek liczbowy identycznych do niepodobnych wynosi 1 do 3 (25%), zaś w Japonii, gdzie są rzadsze, proporcja identycznych jest znacznie wyższa, więcej niż 1 do 1 (60%).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *