Chromosomy płciowe nie mają monopolu na odchylenia

Chromosomy płciowe nie mają monopolu na odchylenia, istnieje dodatkowy numer 21 dla mongolizmu, jak również dla 17 lub 18 i dla 13 do 15, ale nie ma całkowitej pewności co do ich oznaczania. Wszystkie takie osobniki wykazują wiele defektów i giną często w pierwszych latach życia – co do tego wszyscy są zgodni. 46 chromosomów decyduje o rozwoju człowieka, toteż ogromne zamieszanie, a nawet śmierć w wypadku obecności 47, nie budzi zdziwienia, przeciwnie, w niektórych przypadkach dziwić się należy, że obecność 45, 47, 48 lub nawet 49 nie spowodowało więcej zamętu w rozwoju i żywotności. Zmiany w obrębie dwu chromosomów wyznaczających płeć wywołują mniej zniszczenia w całym ciele niż modyfikacje w którymkolwiek z pozostałych 44: płeć doznaje uszczerbku, ponieważ w rezultacie powstają różnego rodzaju obojnacy lub przedstawiciele pici pośredniej, ale jednostka często utrzymuje się przy życiu.

Jeszcze inną odmianą są pojawiające się od czasu do czasu tak zwane mozaiki, polegające na występowaniu odchyleń tylko w niektórych komórkach lub tkankach, podczas gdy pozostałe są niezmienione lub też jedne są zniekształcone w jeden sposób, inne w inny. W przypadkach mozaik deformacja powstaje prawdopodobnie nie w czasie zapłodnienia, a w krótki czas po rozpoczęciu się podziałów pierwotnej komórki.

Reasumując, mutacje są to zmiany dziedziczne dotyczące komórek potomnych w obrębie ciała albo dotyczące całego potomstwa, których częstość występowania można zwiększyć za pomocą promieniowania jonizującego czy środków chemicznych – ale nie zmniejszyć. Mutacje mogą wykluczać utrzymanie się przy życiu lub zmniejszać sprawność osobnika. Zmiany w chromosomach są znacznie poważniejsze i odstępstwa od tradycyjnej liczby 46 zawierające się w granicach od 45 do 49 pociągają za sobą różne skutki, niektóre prowadzące do śmierci, inne do uszkodzeń i prawie zawsze są związane z ograniczeniem płodności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *