Człowiek Atletyczny – kontynuacja

Według Sheldona, każdy z nas ma w sobie trochę z tych trzech typów. Nawet krańcowe 3 przypadki, tj. grubas, Herkules i chudzielec, każdy z nich ma drobne cechy, charakterystyczne dla pozostałych. Sheldon ocenił ilość cech charakterystycznych, widocznych na każdym z 4 000 zdjęć według skali od 1 do 7 dla każdego typu. Grubas, Herkules i chudzielec (w krańcowych wydaniach) zostali określeni odpowiednio 7-1-1, 1-7-1 i 1-1-7. 7 punktów było odpowiednikiem dominującej cechy, .1 – oznaczało posiadanie cech pozostałych typów. Człowiek posiadający przeciętną ilość cech wszystkich 3 typów otrzymywał 4-4-4. Właściciel nieco wyrobionych barków (mezomorfa) i zaokrąglony (jak u endo- morfa), ale posiadający wyraźną kanciastość i smukłość ekto- rnorfa otrzymywał oznaczenie 3-3-5 lub 2-2-6. Mimo oczywistych trudności w tego rodzaju subiektywnej ocenie, różni fachowcy w rzeczywistości dochodzili prawie do identycznych wyników przy klasyfikowaniu pewnej grupy mężczyzn. Ocena jest ułatwiona przez używanie wzorcowych fotografii różnych typów budowy ciała, zaopatrzonych w odpowiednie oznaczenie punktowe.

Jeśli wyniki naniesie się na wykres w kształcie trójkąta, którego wierzchołki przedstawiają 3 krańcowe typy budowy, to całość zostanie wkrótce pokryta punktami, jak tarcza niedokładnego Strzelca. Studenci, u których inteligencja, a nie kształt ciała, jest kryterium wyboru przedstawiają taki właśnie przypadkowy obraz. Ale studenci akademii wojskowej, u których głównie inteligencja, lecz również i kształt ciała odgrywa rolę przy selekcji, wytwarzają zmieniony układ punktów, podobnie do kiepskiego Strzelca, popełniającego stale ten sam błąd. Akademie nie przyjmują krańcowych en- domorfów, ani osób ze zbyt wyraźną endomorfią. Sportowcy olimpijscy przedstawiają jeszcze bardziej zwarty obraz, Z pośród 137 mężczyzn, ocenianych przez dr Tannera, wszyscy znaleźli się w jednej połowie wykresu. W Rzymie nie było ani jednego zawodnika, który otrzymałby wiącej niż 4 punkty za endomor- fię. Zawodnicy byli albo ekto-, albo mezomorfami lub też kombinacjami głównie tych dwu kształtów ciała.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *