Dochodzenie ojcostwa

Grupy krwi mogą być powodem niepokoju przy transfuzjach, w procesach o ojcostwo rozstrzygają często o wyroku. Niejeden prześladowany oskarżeniami mężczyzna ma powody do zadowolenia z posiadania danej grupy przez kobietę, jej dziecko lub przez siebie samego.

Czy mężczyzna może udowodnić, że jest ojcem dziecka? Czy może udowodnić, że nim nie jest? Na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi „nie”, a na drugie „prawdopodobnie”. Kluczem do odpowiedzi jest krew. Istnieją 3 geny układu grupowego ABO i 4 grupy krwi: żadne dziecko nie może otrzymać genu, a wiąc i grupy krwi, której nie ma jedno z rodziców. Jeśli kobieta ma grupą O, jej mąż także O, a dziecko A, to mąż nie ma żadnych podstaw do przekonania, że jest to jego dziecko, ma prawo przyglądać się podejrzliwie przyjaciołom z grupą A lub AB. (Sądy brytyjskie uznają grupy krwi w postępowaniu dowodowym, jednak nie mają prawa nakazywać wykonania badania w sprawach o ojcostwo: jest to możliwe w krajach skandynawskich, a także w niektórych stanach USA, jak np. w stanie Nowy Jork. Badanie krwi ma wielkie znaczenie zwłaszcza tam, gdzie dzieci pozamałżeńskie mają takie same uprawnienia do majątku ojca jak jego prawowite potomstwo.) Jeśli matka ma grupę a dziecko grupę to ojciec może mieć ale nie może mieć

– 0 0 0, A lub B AB (3% ludu. Europy)

– 0 A A lub AB 0 lub B (55%)

– 0 B B lub AB 0 lub A (88%)

– A 0 0, A lub B AB ( 3%)

– A A każdg, grup©

– A B B lub AB 0 lub A (88%)

– A AB B lub AB 0 lub A (88%)

– 13 0 0, A lub B AB ( 3%)

– 13 B każdu Krup©

– B A A lub AB 0 lub B (55%)

– B AB A lub AB 0 lub B (55%)

– AB AB A, B lub AB 0 (46%)

Częstość występowania jest istotna, bo oczywiście znacznie łatwiej rozstrzygnąć spór o ojcostwo, gdy można wykluczyć 88fl/a ludności, niż gdy można wykluczyć tylko 3 lub 0°/o. (Mądra matka nie wytacza procesu swemu kochankowi, zanim nie dowie się, jaka jest jego grupa krwi.) Biorąc całą ludność pod uwagę, prawdopodobieństwo uwolnienia mężczyzny od fałszywego oskarżenia wyłącznie na podstawie układu ABO wynosi zaledwie około 20°/», dlatego też używa się i innych grup, jak MN i Rh.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *