Doktor Benjamin McLane Spock

Doktor Benjamin McLane Spock odniósł wielki sukces, ponieważ jego rady okazały się lepsze niż kogokolwiek innego, chociaż liczni inni autorzy również starali się być pomocni. Jego Baby and Child Caie (Opieka nad niemowlęciem i dzieckiem) rozeszła się w ponad 17 000 000 egzemplarzy w 145 nakładach jednego wydania, żadna inna książka opublikowana po raz pierwszy nie miała w Stanach Zjednoczonych takiego powodzenia Żadna inna książka wydana kiedykolwiek na świecie nie została sprzedana w takiej ilości egzemplarzy. Socjolodzy mówią już o pokoleniu wychowanym przez Spocka, a ponieważ książka ukazała się w r. 1946, pokolenie to ma już własne dzieci Spocka. Niektóre matki mają w każdym pokoju po jednym egzemplarzu, „aby mieć natychmiast pod ręką”, zwyczaj uważany (przez autora) za godny ubolewania.

Doktor Spock wyjaśnił w jednym z ostatnich wywiadów, że „zadaniem książki było zdecydowane przeciwstawienie się niektórym uświęconym tradycją zwyczajom pediatrycznym, szczególnie w odniesieniu do karmienia niemowląt”. „Książka podkreślała znaczenie indywidualnych różnic pomiędzy niemowlętami, potrzebę elastyczności w postępowaniu i konieczność zaniechania nieustannego martwienia się z powodu ewentualnych błędów… Nie miałem zamiaru propagować zezwalania na wszystko, chodziło mi o rozluźnienie sztywnych zasad”. Wielu zarzucało książce, że każdy może w niej znaleźć rady dla siebie wygodne, gdyż jest w niej mowa zarówno o prawach rodziców, jak i o prawach dziecka. Autor, bez wątpienia bardziej niż ktokolwiek inny, zasłużył się dla podważenia niewzruszonych pewników, według których było nie do przyjęcia, że istnieją dzieci dwu i półletnie potrzebujące 17 godzin snu, podczas gdy inne potrzebują tylko 8. Ogromny popyt na książkę potwierdza przyjęcie przez opinię publiczną przekonania, że dzieci różnią się od siebie, że różnią się od siebie rodzice i że w skomplikowanym rozwoju każdej nowej istoty ludzkiej nie ma spraw prostych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *