Galimatias dziedziczności – dalszy opis

Ta dziwaczna lista nie daje pojęcia ani o całej ludzkości, ani o różnorodności człowieka, ponadto nie każda cecha wyznaczana jest w sposób prosty (najlepiej przez jedną parę genów) i nie każda nadaje się do studiów naukowych. Manifestacja cech charakterystycznych nie powinna być zamazywana przez wpływ innych czynników genetycznych i powinna być łatwo dostrzegalna. Idealnym przykładem jest wolny lub przyrośnięty płatek ucha, znacznie trudniej wyciągać wnioski genetyczne na podstawie kształtu czoła. Inną trudnością jest czas wystąpienia oddziaływania genu. Większość efektów, jak np. grupy krwi, jest widoczna w chwili urodzenia dziecka, inne, jak kolor włosów i oczu, zostają ustalone w jakiś czas po urodzeniu, jeszcze inne, jak wczesne łysienie, występują o wiele później, a niektóre choroby dziedziczne znacznie później. Przykładem z ostatniej grupy jest jaskra, prowadząca do ślepoty wskutek zwiększającego się ciśnienia w obrębie gałki ocznej.

Niemniej, pomimo złożoności problemów wynikającej z bez- pianowego i nienaukowego sposobu rozmnażania się, pomimo zacierania się w dużym stopniu większości efektów genetycznych, pomimo trudności obserwacji wynikających z 25-letnie- go odstępu czasu pomiędzy jedną a drugą generacją i pomimo różnych innych okoliczności, dokonano już szeregu fascynujących odkryć dotyczących dziedziczności człowieka. Tworzą one również dziwaczną i na pozór dowolnie sporządzoną kolekcję, z której kilka wybrałem dla czytelnika. Na początek choroba krwi – hemofilia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *