Grupy krwi – kontynuacja

Wspólnie z drem Phillipem Levinem odkrył w 5 lat później inną klasyfikacją grupową: wszyscy ludzie należą do jednej z 3 grup: M, N lub MN. Klasyfikacja ta nie ma znaczenia dla przetaczania krwi, za to ma wielkie znaczenie naukowe, a także genetyczne, zwłaszcza w przypadkach wątpliwości co do ojcostwa. Niektórzy z nieszczęśliwych oskarżonych mężczyzn mogą wykazać na podstawie tego badania krwi, że nie są ojcami danego dziecka, szerzej na ten temat na następnych stronach.

W 1930 r. mając 62 lata Karl Landsteiner otrzymał nagrodę Nobla. W 7 lat później rozpoczął prace badawcze, które w r. 1940 doprowadziły do jeszcze jednego odkrycia. Tym razem jego współpracownikiem był dr Alexander Weiner, a przedmiotem odkrycia był słynny czynnik Rh. Kogóż mogłoby obchodzić, nie mówiąc już o ogłaszaniu takiego spostrzeżenia, że jeżeli wstrzyknie się królikowi trochę krwi małpy Maccrcus rhesus, to królik taki wytwarza przeciwciała aglutynujące czerwone krwinki 84% białej ludności Nowego Jorku. Praca miała jednak ogromną wartość, bez niej 16% kobiet mających krew Rh minus, rodzących dotąd często dzieci z żółtaczką i w stanie agonalnym, nie mogłoby być otaczane taką rutynową opieką we współczesnych izbach porodowych, ale na ten temat więcej w dalszej części rozdziału. Landsteiner zmarł na posterunku w r. 1943 (na atak serca w czasie pracy w laboratorium). Umożliwienie transfuzji krwi jest przede wszystkim jego zasługą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *