Grupy krwi

Każdy człowiek należy do jednej z czterech grup krwi, różniących się od siebie reakcją pomiędzy krwinkami czerwonymi jednego osobnika a surowicą (czyli płynem krwi) drugiego: czerwone komórki krwi mogą tworzyć w surowicy równomierną zawiesinę lub też mogą zlepiać się w skupisko (ostatnie nazywa się aglutynacją, pierwsze brakiem aglutynacji). Uważa się, że krwinki czerwone posiadają przeciwciała, czyli antygeny, zwane aglutynogenami: istnieją dwa agluty- nogeny (A i B) i dwie aglutyniny (anty-A i anty-B). Krwinki czerwone mogą mieć A, B, AB lub ani jednego z nich i to jest podstawą podziału na 4 grupy. Surowica krwi może zawierać anty-A, anty-B, anty-A i anty-B lub ani jednej z aglutynin. Ciałka czerwone krwi mające aglutynogen A są aglutyno- wane, czyli zlepiane, przez surowicę zawierającą aglutyniny anty-A, krwinki mające B są podobnie traktowane przez surowicę anty-B. Ludzie mający krwinki A nie mają oczywiście surowicy anty-A, mają natomiast surowicę anty-B, zaś ludzie z grupy O mają w surowicy zarówno anty-A, jak i anty-B. Przedstawiciele grupy AB nie mają żadnych aglutynin w surowicy krwi. Przykre skutki przetoczenia niewłaściwej krwi (krew grupy A choremu z grupą B lub odwrotnie) są prawie wyłącznie spowodowane przez aglutyniny biorcy, reagujące na wprowadzone krwinki. Aglutyniny krwi dawcy wyrządzają na ogół znacznie mniej szkody.

Podobnie jak działalność Winstona Churchilla wydaje się obejmować więcej niż okres życia jednego człowieka, tak i nazwisko Karl Landsteiner powraca wielokrotnie w rozwoju nauki o grupach krwi. Urodził się w 1868 r. jako syn dziennikarza austriackiego, został lekarzem w r. 1891, a pod koniec XIX wieku pracował już w Wiedniu nad dziwnym zjawiskiem zlepiania się próbek krwi od różnych osób. W r. 1900 opisał 3 typy krwi, a w r. 1902 dodał do nich czwartą, kompletując w ten sposób grupy A, B, O grupą AB i uzupełniając klasyfikacją krwi ludzkości. Landsteiner już wtedy zdawał sobie sprawą ze znaczenia grup krwi, ale doniosłość jego prac doczekała się ogólnego uznania dopiero wobec rozlewu krwi podczas I wojny światowej i związanego z nim zapotrzebowania na transfuzje. W r. 1922 Landsteiner wyemigrował do USA i niedługo potem przyjął obywatelstwo amerykańskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *