Igrzyska Panamerykańskie

W r. 1965 fizjolog i alpinista dr L. G, Pugh dokonał wizji lokalnej na wysoko położonym stadionie Meksyku. Po powrocie stwierdził bez ogródek, że udział w Olimpiadzie nie pozostawi ujemnych następstw w organizmach zawodników, ale że wyniki we wszystkich konkurencjach wytrzymałościowych będą z pewnością gorsze. Inni autorzy na podstawie jego danych obliczyli, że osiągane czasy będą gorsze mniej więcej odpowiednio do logarytmu dystansu. Na 800 m należy spodziewać się wydłużenia czasów o 2,6°/o, na 10 000 m o 15°/o. Brytyjscy lekkoatleci, którzy pojechali z dr Pughem, byli wolniejsi na 3 mile o 6°/o nawet po 4-tygodniowej aklimatyzacji, a zaraz po przybyciu o 8%, Gdyby takie wyniki osiągali w zawodach na poziomie morza, zajęliby dalekie miejsca. Każdy biegacz z dobrą techniką aklimatyzacji i posiadający zdolność naśladowania na dużej wysokości swych wyczynów na poziomie morza, z łatwością wygra w Mexico City. Odwrotnie, każdy przyszły sprinter, zamierzający bić rekordy na poziomie morza, będzie miał trudności w rywalizowaniu z wynikami osiągniętymi w rozrzedzonym powietrzu Meksyku.

Igrzyska Panamerykańskie, które w r. 1955 miały również miejsce w Mexico City, były wyraźnym wskaźnikiem kiepskich czasów przewidywanych na Olimpiadzie w r. 1968. Jeśli porówna się czasy pływaków z r. 1955 z wynikami Igrzysk

Panamerykańskich w Chicago w cztery tata później, różnice są nadzwyczaj przekonywające. Na 100 m stylem dowolnym czas w Chicago byl o 1,4 sek. lepszy, na 400 m o 19,9 sek., na 1 500 m o 2 min. 10,8 sek. W konkurencjach kobiecych różnice były jeszcze większe: o 3,9 sek. na 100 m i o 36,5 sek. na 400 m. (Kobiety nie pływają w konkurencji na 1 500 m.j

Pływanie dobrze nadaje się do porównań. We wspomnianych Igrzyskach Panamerykańskich w Meksyku, czasy osiągane przez mężczyzn na wysokości 2 200 m były lepsze, niż osiągane przez kobiety na poziomie morza. Kobiety jednak wykazują się lepszymi postępami w poprawianiu wyników i niektóre dzisiejsze rekordy kobiece są lepsze od rekordów mężczyzn z r. 1900. Mężczyźni, ogólnie biorąc, są fizycznie sprawniejsi, ale kobiety sportsmenki są sprawniejsze od bardzo wielu mężczyzn niesportowców. Mary Rand skoczyła w dal w Tokio ponad 670 cm. Męski rekord świata wynosi co prawda ponad 823 cm, ale iluż mężczyzn może marzyć o pokonaniu Mary Rand, której skok równa się sumie długości 4 średnich mężczyzn ułożonych jeden za drugim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *