Małżeństwa zakazane

Do czasu Ustawy o małżeństwie z r. 1949 państwo i Kościół anglikański zabraniały małżeństw w 30 różnych rodzajach pokrewieństwa, z tej liczby 10 było genetycznie uzasadnionych ze względu na konieczne lub przeciętne występowanie wspólnych genów. Nowa ustawa usunęła z listy poprzedniej 10 rodzajów pokrewieństwa nie wykazujących wspólnych genów: pokrewieństwa te zostały nazwane „wyjątkami ustawowymi” dopuszczającymi małżeństwo mężczyzny z siostrą, ciotką lub siostrzenicą jego zmarłej żony oraz z wdową po bracie, wuju lub siostrzeńcu. Dalszą zmianę w podobnym duchu stanowiła ustawa z r. 1960: do poślubienia przez mężczyznę siostry, ciotki czy siostrzenicy żony nie jest już konieczna śmierć tej ostatniej, wystarczy rozwód: może on również poślubić rozwiedzioną żonę brata, wuja lub siostrzeńca – nie musi ona koniecznie być wdową. Mężczyzna nie może poślubić:

– 1. Babki Nie ł/4 (koniecznie) Dziadka

– 2. Żony swego dziadka Nio Nie ma Męża swej babki

– 3. Babki swej żony Nie Nie ma Dziadka swego męża

– 4. Siostry ojca ciotka Nie 1ji (średnio) Brata ojca

– 5. Siostry matki ciotka Nio 1li (środnio) Brata matki

– 6. Żony brata ojca ciotka Tak Nie ma Męża siostry ojca

– 7. Żony brata matki ciotka Tak Nie ma Męża siostry matki

– 8. Siostry ojca swej żony Tak Nie ma Brata żony ojca

– 9. Siostry matki swej żonv Tak Nie ma Brata męża matki

– 10. Matki Nie 1/2 (koniecznie) Ojca

– 11. Macochy Nie Nie ma Ojczyma

– 12. Matki swój żony teściowa Nio Nie ma Ojca swego męża

– 13. Córki Nie 1/2 (koniecznie) Syna

– 14. Córki swej żony pasierbica Nio Nie ma Syna swego męża

– 15. Żerny syna synowa Nie Nio ma Męża swej córki

– 16. Siostry Nie (średnio) Brata

– 17. Siostry swej żonv szwagierka Tak Nio ma Brata swego męża

– 18. Żony brata bratowa Tak Nie ma Męża siostry

– 19. Córki syna swego wnuczka Nie /.i (koniecznie) Syna swego syna

– 20. Córki swej córki wnuczka Nio 1li (koniecznie) Syna swej córki

– 21. Żony syna swego syna Nio Nie ma Męża córki swego syna

– 22. Żony syna swej córki Nie Nie ma Męża córki swej córki

– 23. Córki syna swej żony Nio Nie ma Syna syna swego męża

– 24. Córki córki swej żony Nio Nie ma Syna córki męża

– 25. Córki brata bratanica Nie 1ji (średnio) Syna brata

– 26. Córki siostry siostrzenica Nio 1/4 (średnio) Syna siostry

– 27. Żony syna brata Tak Nie ma Męża córki brata

– 28. Żony syna siostry Tak Nie ma Męża córki siostry

– 29. Córki brata swej żony Tak Nie ma Syna brata swego męża

– 30. Córki siostry swej żony Tak Nio ma Syna siostry swego męża pokrewieństwa i powinowactwa uwzględniająca powyższe zmiany oraz pokrewieństwa genetyczne znajduje się na str. 285.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *