Most i móżdżek

Most – znajduje się tuż poniżej śródmózgowia i zawiera przeważnie drogi nerwowe. Rdzeń przedłużony – zgrubiały ciąg dalszy rdzenia kręgowego zawiera także, przede wszystkim, drogi nerwowe. W jego obrębie następuje skrzyżowanie dużej części włókien, co jest powodem zależności wielu funkcji lewej połowy ciała od prawej półkuli mózgowej i odwrotnie.

Móżdżek – leży ku tyłowi od śródmózgowia, mostu i rdzenia przedłużonego 1 poniżej tylnych części półkul mózgowych. Ma również dwie półkule i na podobieństwo z dawnym tyłomózgo- wiem powiązany jest z uchem wewnętrznym, a jego główna rola to współdziałanie w koordynacji mięśniowej. Zaburzenia czynności na tym odcinku wywołują u pacjentów trzęsące się i niedokładne ruchy.

Mózg. Pozostawmy teraz opisane cztery części i powróćmy do półkul mózgowych, z których każdą trzeba znowu podzielić na dalsze cztery części, gdyż każdy z czterech płatów danej półkuli odróżnia się w większym stopniu zadaniami od pozostałych niż obie półkule od siebie.

Płat czołowy, czyli motoryczny, znajduje się z przodu. Strefa mo- toryczna, zawiadująca ruchami mięśni, jest wąskim pasmem kory mózgowej, znajduje się w tylnej części tego płata. Pasmo to przebiega od strony bocznej każdego płata ku górze, a później schodzi ku dołowi, w głąb szczeliny podłużnej oddzielającej obie półkule. Każda okolica ciała połączona jest z jakąś częścią tego pasma i podrażnienie kory w tym miejscu wywołuje zawsze skurcz odpowiedniego mięśnia w określonej okolicy ciała. Przechodząc wzdłuż tego pasma od strony bocznej ku środkowi – na każdej półkuli – w jego obrębie znajdują się miejsca odpowiadające kolejno ustom 1 mowie (na temat mowy będzie szerzej przy opisie przewagi lewostronnej), twarzy, oku, szyi, kciukowi, palcom, dłoni, nadgarstkowi, łokciowi, ramieniu, tułowiu, biodru, kolanu, stopie i palcom stopy. Wielkość strefy w obrębie pasma nie jest proporcjonalna do wielkości podlegającej jej części ciała – na przykład dionie 1 palce zajmują w paśmie tyle samo miejsca, ile reszta rąk plus tułów i nogi. Sprawność palców jest też odpowiednio większa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *