Najważniejsze wady rozwojowe – kontynuacja

Trzecim nieco rzadziej występującym zniekształceniem jest hydrocefalia, czyli wodogłowie, towarzyszące często rozszczepowi kręgosłupa, a polegające na obecności nadmiernej ilości płynu w obrębie jamy czaszkowej. Rzucającym się w oczy objawem jest nienormalnie wielka głowa, co widać albo zaraz po urodzeniu, albo w ciągu paru pierwszych mie- sięcy życia. Jeśli towarzyszą mu inne wady układu nerwowego, to prawie zawsze prowadzi do zgonu.

Występowanie wszystkich tych trzech bardzo nieprzyjemnych wad jest zmienne i zależy od warstwy społecznej, wieku matki i strefy geograficznej. Brak dostatecznych danych z Afryki, ale np. w Ugandzie anencefalia i rozszczep kręgosłupa nie zdarzają się prawie w ogóle, za to szczególnie często stwierdza się je w Europie północno-zachodniej: występują one rzadziej u mieszkańców zachodniej Europy, którzy wyemigrowali do innych okolic.

Wadą o zupełnie innym charakterze, ale mającą niezaprzeczalny wpływ na centralny układ nerwowy, jest mongolizm. Tej niezbyt szczęśliwej nazwy zaczęto używać w 1866 r. i służy ona jako określenie schorzenia, które występuje u jednego dziecka na 600. Dzieci z tą wadą rodzą się często jako idioci, a wygląd ich oczu wykazuje bardzo powierzchowne podobieństwo do oczu Azjatów. Nieco później wykryto, że defekty osób z mongolizmem są zależne od obecności dodatkowego chromosomu. Ze zrozumiałych względów nazwa mongolizm jest w Azji bardzo niepopularna i czyni się wysiłki, aby zastąpić to zakorzenione określenie przez termin bardziej medyczny – zespół Downa (od nazwiska lekarza angielskiego z XIX wieku Langdona Downa, który opisał tę jednostkę przed stu laty).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *