Najważniejsze wady rozwojowe

Wrażliwość narządowa, odpowiedni czas, siła oddziaływania czynnika szkodliwego, dziedziczność – pośrednio czy bezpośrednio – odporność płodu i matki, wszystkie te czynniki i wiele innych kształtują listę wad wrodzonych występujących u człowieka, a raczej u jednego na pięćdziesiąt jego dzieci. Razem występuje na Wyspach Brytyjskich ponad 20 000 przypadków rocznie, albo sześćdziesiąt dziennie. W 1965 r. na 876 566 urodzeń w Anglii i Walii zanotowano 16 580 zniekształceń ,,widocznych zaraz po urodzeniu”, a więc w tym roku dotyczyły one 1,89% wszystkich urodzeń żywych i nieżywych.

Całkowita liczba zniekształceń widocznych przy porodzie powiększa się o wszystkie zniekształcenia ujawniające się po upływie tygodni, miesięcy i lat po urodzeniu. Centralny układ nerwowy. Centralny układ nerwowy jest w Wielkiej Brytanii najczęstszym siedliskiem ciężkich uszkodzeń, z których najważniejsze są trzy: anencefalia, rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Każde z nich samo lub w zespole z pozostałymi występuje raz na sto pięćdziesiąt urodzeń. Anencefalia dotyczy głównie dziewczynek i zawsze kończy się śmiercią albo przed, albo bardzo krótko po urodzeniu, a polega na poważnym niedoborze tkanki mózgowej. W społeczeństwach europejskich rodzi się z tą wadą jedno na pięćset lub jedno na dwa tysiące dzieci.

Drugą główną wadą jest rozszczep kręgosłupa, występujący najczęściej w okolicy krzyżowo-lędźwiowej, a polega na braku osłony dla rdzenia kręgowego w tej okolicy. Występuje pod różnymi postaciami, niektóre z nich zawsze prowadzą do śmierci, zwłaszcza jeśii występują razem z innymi zniekształceniami. W Wielkiej Brytanii jest ona częstsza niż anencefalia i zdarza się u 2 500 dzieci rocznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *