Nazewnictwo dwojaczków

Pierwszym problemem jest przyjęcie odpowiedniej nazwy dla dwojaczków. Dwojaczki identyczne znane są także pod nazwami jednojajowych, monozygotycznych, podobnych itp., niepodobne nazywane są nieidentycznymi, dwu- jajowymi, dizygotycznymi itp. Poniżej będę używał określeń identyczne i niepodobne, należy jednak pamiętać, że dwojaczki identyczne są tylko podobne do siebie, ale nie całkiem takie same. Nawet pomiędzy braćmi syjamskimi można stwierdzić wyraźne różnice.

Dwojaczki niepodobne są z pewnością następstwem podwójnej owulacji i zapłodnienia obu jaj, mniej pewny jest sposób powstania identycznych. Uważano dawniej, że wszystkie one powstają wtedy, kiedy po podziale jaja na dwie komórki, te dwie komórki nieprawidłowo oddzielają się od siebie, tworząc dwa niezależne jednokomórkowe zarodki. Następnie każdy z nich dzieli się już w sposób typowy, aby w końcu wyrosnąć na parę identycznych bliźniąt. Współczesne badania wykazują jednak, że tworzą się one znacznie później. Na zebraniu Towarzystwa Genetycznego (listopad 1966) dr J. H. Edwards z Birmingham przedstawił tezę, że przed zagnieżdżeniem w macicy tworzy się tylko 30°/«t dwojaczków (zarodek zagnieżdża się w 6 dni po zapłodnieniu), a pozostałe 70lł/o tworzy się już po implantacji.

Wnioski swe oparł na obserwacji, czy każde z identycznych dwojaczków ma własną kosmówkę i owodnię (są to błony płodowe). Każde pojedyncze dziecko ma jedną kosmówkę i jedną owodnię, ale u dwojaczków identycznych bywa różnie. Dr Edwards udowodnił, że dotychczasowe przekonanie o istnieniu tylko jednego typu dwojaczków identycznych jest zupełnie błędne, podobnie jak i przeświadczenie o powstawaniu takich dwojaczków zawsze w następstwie oddzielenia się od siebie pierwszych dwu komórek po .podziale zapłodnionego jaja. Obalił on wszystkie obowiązujące dotąd poglądy, a sam przedmiot stał się znacznie bardziej fascynujący.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *