Nerwy rdzeniowe

Nerwy rdzeniowe są również u człowieka znacznie bardziej skomplikowane niż u ryb. Istnieje do pewnego stopnia prawidłowość układu drabiniastego, lecz rdzeń kręgowy nie zajmuje nawet całej długości kanału kręgowego, zaczyna się on w miejscu połączenia z mózgiem i ma tylko 45 cm: w okolicy krzywej, w obrębie dolnych 25 cm kręgosłupa nie ma rdzenia kręgowego, tylko tak zwany koński ogon, składający się z włókien nerwowych i pojedynczych zwojów nerwowych.

Włókna wychodzące z rdzenia są zawsze mieszane, czuciowo- -ruchowe. Chociaż rdzeń kręgowy jest dość długi i wychodzi z niego 31 par nerwów, a nie jak z mózgu 12 par, i choć rdzeń jest ważną, położoną wewnątrz tułowia, drogą dla bodźców, jest on od mózgu znacznie mniejszy – ma około 12 mm średnicy i waży zaledwie ok. 30 gramów, czyli ‚/so wagi mózgu.

Sygnały przebiegają wzdłuż nerwów w postaci impulsów elektrycznych. Źródłem energii mogą być bodźce mechaniczne, chemiczne, cieplne, osmotyczne, elektromagnetyczne lub elektryczne, ale energia przewodzenia nerwowego jest zawsze elektryczna. Bodźce polegają na zmianie potencjału, toteż nasuwa się analogia do przewodów elektrycznych i prądu przepływającego błyskawicznie pomiędzy połączonymi punktami A i B, jednak porównanie to odpowiada rzeczywistości w ograniczonym zakresie. Na przykład szybkość przepływu zwykłego prądu elektrycznego wzdłuż drutu miedzianego jest zbliżona do szybkości światła, wynoszącej 300 000 km/sek., a najszybsze przewodzenie impulsu wzdłuż nerwu wynosi dla długich nerwów około 105 metrów na sekundę, krótkie nerwy przewodzą znacznie wolniej. Największe prędkości nie są porównywalne z szybkością światła i dochodzą zaledwie do 400 km na godzinę, najmniejsze podobne są do szybkości marszu. W przeciwieństwie do wielu bardziej pierwotnych zwierząt, jak na przykład kałamarnica, człowiek nie ma bardzo grubych nerwów i dlatego szybkość przewodzenia nerwowego jest u wielu zwierząt znacznie większa niż u niego, nie mówiąc już o przewodach elektrycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *