Nerwy

Centralny układ nerwowy nie może być izolowany, musi być połączony z każdą częścią ciała, a zadanie to spełniają 43 pary nerwów. Z tej liczby 12 par łączy niektóre narządy bezpośrednio z mózgiem, pozostałe 31 stanowi połączenie pomiędzy częściami ciała a rdzeniem kręgowym. Nerwy przekazujące informacje wyłącznie w kierunku mózgu są nerwami czuciowymi, częściej jednak spotyka się nerwy mieszane, w których część włókien przewodzi impulsy ku centralnemu układowi nerwowemu, a druga część w kierunku odwrotnym, ku odpowiednim okolicom ciała. Każda z 43 par nerwów ma ściśle określoną funkcję, toteż trzeba wiedzieć, co należy do każdej z nich. Stąd różne wierszyki, przeważnie bezsensowne, niekiedy sprośne, pomagające na przykład zapamiętać nazwy 12 nerwów czaszkowych: węchowy, wzrokowy, okoruchowy, bloczkowy, trójdzielny, odwodzący, twarzowy, słuchowy, językowo-gardłowy, błędny, dodatkowy i pod- językowy,

I znowu wszystko staje się bardziej zrozumiale, jeśli przyjrzeć się prostszym formom zwierzęcym. Ryby mają także nerwy czaszkowe i rdzeniowe (mają one tylko 10 nerwów czaszkowych i zmienną ilość rdzeniowych), ale cały układ jest mniej skomplikowany. Mózg i rdzeń kręgowy tworzą linię prostą, nerwy wychodzą z centralnego układu nerwowego na całej jego długości, na podobieństwo szczebli drabiny i zaopatrują przeważnie narządy leżące w pobliżu. Pierwszy nerw przewodzi bodźce z nosa, drugi z oka i tak dalej aż do ogona. Człowiek odziedziczył taki sam układ, jednak zmieniony wskutek ewolucyjnej adaptacji kolejno do kształtów amfibii, płazów, ssaków i naczelnych. W rezultacie pierwszy nerw czaszkowy otrzymuje nadal bodźce z nosa, drugi nerw z oka, i tak dalej, lecz ani nos, ani oko, ani mózg, ani żaden inny narząd nie znajduje się w takim położeniu jak u wczesnych ryb, znikła też cała prostota układu podobnego do drabiny. Aby połączyć te same organy z odpowiednimi odcinkami mózgu, nerwy czaszkowe muszą mieć znacznie bardziej zawiły przebieg, bowiem i mózg, i organy zmieniły radykalnie swe proporcje, wymiary, kształty i umiejscowienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *