Odczuwanie smaków

Ciężko doświadczona chorobą rodzina królowej Wiktorii przedstawia ponury, ale równocześnie przesadny obraz rozpowszechnienia hemofilii. Częstość jej występowania wśród ludności europejskiej wynosi 1 : 20 000, w Wielkiej Brytanii jest 2 000 mężczyzn pozbawionych czynnika globulinowego plazmy, koniecznego dla prawidłowego krzepnięcia krwi. W Londynie, 94 Southwark Bridge Road, działa Haemophilia Society (Towarzystwo Hemofilii) zajmujące się zdrowiem he- mofilików. Jak dotąd, nie widać metod leczenia choroby ale można wystrzykiwać ów brakujący czynnik, niestety, działanie takiej infuzji jest bardzo krótkie: zmniejsza si ęo połowę po upływie jednego dnia. Epizody krwotoczne prowadziły w przeszłości często do trwałego kalectwa i w ten sposób dodatkowo obciążały chorego. Obecnie projektuje się specjalne zakłady opieki nad dziećmi hemofilicznymi, wyposażone w wyściółki, niskie meble, podłogi zapobiegające poślizgowi i miękkie zabawki, niektórzy jednak uważają taką nadmierną opiekę za szkodliwą. Na pewno upłynie jeszcze trochę czasu, zanim świat zostanie uwolniony od choroby dziedzicznej nazwanej przez królową Wiktorię ,,największym nieszczęściem, jakie znała”, gdyż na razie nie można nawet przewidywać pojawienia się jakiejś metody leczniczej (stosuje się tylko leczenie pomocnicze).

Odczuwanie smaków. Istnieje pewna grupa związków chemicznych intrygujących genetyków już od r. 1931, w tym bowiem roku stwierdzono u niektórych ludzi zdolność odróżniania ich zapomocą zmysłu smaku, inni zaś byli pozbawieni tej zdolności. Do związków tych należą fenylotiokarbamid i fenylotiomocznik. Możliwość odczuwania smaku jakiejś mało ważnej substancji, jak PTC (skrót nazwy fenyiotiokarbamidu), jest cechą dosyć ciekawą, tym bardziej, że całkiem na pewno dziedziczną. Jeżeli oboje rodzice nie czują tego smaku, to ich dzieci nie będą go również odczuwać: jeśli jedno z rodzicówr odróżnia PTC, a drugie nie, to dzieci będą należeć do obu kategorii, częściej jednak do odczuwających: jeśli rodzice czują ten smak, to dzieci ich będą najprawdopodobniej również go odczuwały. Sposób dziedziczenia jest podobny do dziedziczenia barwy oczu i ma praktyczne znaczenie w dochodzeniu ojcostwa. Niebieskie oczy, podobnie jak niewrażliwość na smak PTC, są cechami recesywnymi, w jednym i drugim przypadku decyduje jedna para genów i w jednym, jak i drugim przypadku sytuacja może zostać nieco skomplikowana przez modyfikujące oddziaływanie innych genów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *