Okres pokwitania

Pierwszym sygnałem zbliżającego się pokwitania u dziewcząt jest zazwyczaj pojawienie się pomiędzy dziewiątym a jedenastym rokiem życia zawiązków piersi, które osiągną pełną dojrzałość dopiero po mniej więcej ośmiu latach: pomiędzy 12. a 13. rokiem życia sutki mają zwykle prawidłowe zabarwienie. Uwłosienie na wzgórku łonowym pojawia się w 11, roku życia i w 14. jest dobrze rozwinięte, może jednak pojawić się wcześniej i później skończyć rozwój: uwiosienie pod pachami zaczyna być widoczne zazwyczaj w rok lub dwa później, przeważnie pomiędzy 12. a 14 rokiem. Wystąpienie tak ważnej, pierwszej miesiączki wiąże się w czasie z innymi przejawami dojrzałości płciowej, niemniej występuje prawie zawsze w okresie najszybszego przyrostu wzrostu, należącego również do cech charakterystycznych wieku dojrzewania. Tak dojrzewanie, jak i przyrost wysokości zachodzi wcześniej u dziewcząt niż u chłopców, dlatego też dziewczęta pomiędzy dwunastym a piętnastym rokiem życia są wyższe i więcej ważą niż chłopcy, ich rówieśnicy. Chłopcy nie tylko zaczynają rosnąć później, ale okres ten trwa u nich dłużej: w wieku dwudziestu lub dwudziestu jeden lat u dziewcząt wzrost jest definitywnie zakończony, podczas gdy u chłopców może trwać do dwudziestego trzeciego lub dwudziestego piątego roku. (Ten fakt uchodzi często uwagi organizacji oficjalnych, jak np. wojska, gdzie wzrost rekruta zmierzony w wieku siedemnastu czy osiemnastu lat uważa się za ostateczny.)

Okres pokwitania wykazuje u chłopców chyba jeszcze większą zmienność niż u dziewcząt, w każdej grupie chłopców pomiędzy trzynastym a czternastym rokiem życia znaleźć można całkiem dojrzałych płciowo i prawie całkiem niedojrzałych. Taka nierówność staje się często przyczyną poczucia mniejszej wartości czy nienormalności. Na przykład rozwój członka zaczyna się zwykle w wieku lat trzynastu i trwa około 2 lata, lecz może rozpocząć się tak w jedenastym, jak i po czternastym roku, a skończyć się tak w trzynastym i pół, jak i w siedemnastym roku życia, a więc niektórzy są już całkiem dojrzali, podczas gdy inni jeszcze nie rozpoczęli dojrzewać. Pierwszym objawem pokwitania jest przeważnie przyspieszenie wzrostu jąder, rozpoczynają one swój szybki rozwój zwykle około dwunastego, a kończą około szesnastego roku życia, choć początek może rozpocząć się u niektórych w wieku dziesięciu lat, a u innych zakończenie procesu następuje w wieku lat osiemnastu. Pojawienie się uwłosienia łonowego wypada pomiędzy dziesiątym a piętnastym rokiem, zaś ukończenie jego rozwoju pomiędzy czternastym a osiemnastym rokiem życia. Uwłosienie pach pojawia się na ogół w parę lat po wystąpieniu łonowego, ale czasami kolejność może być odwrotna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *