Pamięć – ciąg dalszy

Co właściwie zjadały robaki? Nie wszyscy wierzą eksperymentowi z planariami, ale czy istnieje wiedza jadalna? Mniej więcej w tym czasie, pod koniec lat pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych naukowcy zajmowali się badaniem RNA, czyli kwasu rybonukleinowego, i jego roli polegającej na zamianie wrodzonej informacji genetycznej w postać rzeczywistego nowego człowieka. Zadaniem RNA jest wytworzenie kopii genów i przekazanie jakby odbitki do prawidłowej konstrukcji białek ciała, teoretycznie więc RNA ze względu na zdolność przekazywania informacji wydawał się substancją odpowiednią dla przekazywania pamięci. Wykonano więc ponownie doświadczenia z kanibalizacją robaków, ale tym razem poddano planarie działaniu środków chemicznych, które selektywnie niszczą RNA, i wyniki potwierdziły związek pomiędzy RNA a dziedziczeniem pamięci.

Takie zwierzę jak przywra może zjeść dużą cząsteczkę RNA nie rozkładając jej w czasie trawienia na prostsze składniki chemiczne, wyższe zwierzęta najpierw cały pokarm rozkładają na prostsze związki, a potem budują cząsteczki na nowo. Eksperyment z robakami powtórzono następnie u szczurów, usuwając im RNA z niektórych części mózgów i wstrzykując ten związek dożylnie – a więc z ominięciem destrukcyjnego działania trawienia – innym szczurom. Dawcy zostali uprzednio wyuczeni pewnego zadania, z którym biorcy nigdy przedtem się nie spotkali, mimo to biorcy nauczyli się go prędzej niż inne szczury ,bez „błogosławieństwa” zastrzykiem RNA. Kwas rybonukleinowy zostanie chyba wkrótce uznany powszechnie za chemiczną podstawę pamięci, jeśli jakieś inne badania nie zaprzeczą zdobyczom osiągniętym z takim trudem i nie przewrócą całego tego delikatnego domku z kart. Intrygujące wydaje się korzystne działanie pemoliny magnezowej w zaburzeniach pamięci, środka zwiększającego aktywność enzymu ułatwiającego produkcję RNA. To jeszcze jedna karta do zbudowanego domku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *