Pokwitanie

Dojrzewanie płciowe albo pokwitanie nie jest równoznaczne z wiekiem młodzieńczym, lecz stanowiąc jego CZĘŚĆ, oznacza zmiany związane z osiągnięciem wydolności płciowej. Wiek młodzieńczy, czyli okres dorastania, trwa o wiele dłużej i obejmuje całe dziesięciolecie, od dzieciństwa – do całkowitej dojrzałości. Gatunek ludzki osiąga dojrzałość płciową na długo przed dojrzałością umysłową, a także przed dojrzałością fizyczną. U mężczyzny zwłaszcza wzrost trwa jeszcze długo po osiągnięciu wydolności układu reprodukcyjnego, co więcej, wiek pokwitania stale się obniża tak u chłopców, jak u dziewcząt i kierownicy szkół podstawowych w ciągu ubiegłego dziesięciolecia byli po raz pierwszy zmuszeni do zapewnienia zaopatrzenia dla swych miesiączkujących uczennic.

Znacznie więcej wiadomo o osiągnięciu dojrzałości u kobiety niż u mężczyzny, głównie ze względu na dramatyczne dla dziewcząt pierwsze pojawienie się krwawienia. Przeciętny wiek dziewcząt, w tym bardzo ważnym dniu, waha się w Wielkiej Brytanii pomiędzy: 13 lat i 2 miesiące a 13 lat i 4 miesiące, zależnie od okolicy, w Stanach Zjednoczonych średnia jest już poniżej 13 lat. Wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu, opierającemu się zapewne na częstości wczesnych małżeństw, w krajach o cieplejszym klimacie, dojrzewanie nie występuje wcześniej, przeciwnie – istnieją dowody na jego późniejsze występowanie. Rzeczywista rozpiętość wieku rozciąga się w Wielkiej Brytanii od 9 do 17 lat, przy czym taka sama liczba dziewcząt rozpoczyna menstruację wcześniej niż przeciętnie, jak i później niż przeciętnie. Ten przeciętny wiek z pewnością obniża się. W r. 1890 wynosił on o około 18 miesięcy więcej, średnim wiekiem pierwszej menstruacji było 15 lat, najniższym zaś wiekiem ukończenia nauki – 12 lat. W r. 1970 najniższy wiek opuszczenia szkoły zostanie podniesiony z 15 na 16 lat. Inaczej mówiąc, 80 lat temu pokwitanie u dziewcząt zdarzało się zwykle w 3 lata po opuszczeniu szkoły przez większość z nich, a wkrótce będzie miało przeciętnie miejsce na 3 lata przed osiągnięciem minimum wieku wymaganego dla opuszczenia szkoły. Problem ten przestał wiec być problemem mniejszości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *