Prawo autorskie Book oi Common Player

Zanim zajmiemy się ujemnymi następstwami małżeństw wśród bliskich krewnych, trzeba zatrzymać się przy słowie „kuzyn” i „kuzynka”. Oznacza ono w zasadzie syna lub córkę wuja lub ciotki, ale istnieje 10 typów tego pokrewieństwa w zależności od tego, czy kuzynami są chłopcy, dziewczęta lub jedni i drudzy i czy ich rodzice są siostrami, braćmi, czy są różnej płci. W niektórych krajach to względnie proste po-

Prawo autorskie Book oi Common Player (Modlitewnik codzienny) z r. 1662 należy do Korony Angielskiej i wyjątki cytowane są za zezwoleniem. krewieństwo może zostać znacznie skomplikowane, jak na przykład – kiedy brat ojca jakiegoś mężczyzny żeni się z matką jego matki, a wtedy potomstwo z tego małżeństwa to ku- zynowstwo będące równocześnie jego półciotkami i półwuj- kami. Prot. Curt Stern cytuje pewnego Indianina ze szczepu Navaho w Ameryce, którego rodzice byli względem siebie wielokrotnie kuzynami. Opracowanie prawdopodobieństwa dziedziczenia cech wymaga w takich warunkach wiele pracy, o czym przekonał się prof. J. B, S. Haldane, badając chaos familijny w Indiach: uporządkował on i obliczył stopień pokrewieństwa genetycznego dla setek możliwych rodzajów kuzynostwa.

Skutki skojarzenia spokrewnionych. Potomstwo małżeństw między blisko spokrewnionymi ma bez wątpienia trudniejsze życie niż potomstwo wszystkich innych ludzi. Im pokrewieństwo jest bliższe, tym mniejsze szanse na utrzymanie się przy życiu, tym większe na przedwczesną śmierć i na wystąpienie poważnych wad. Oto kilka liczb dla zilustrowania sytuacji. W Stanach Zjednoczonych śmiertelność w ciągu pierwszych 10 lat życia wśród potomstwa małżeństw pomiędzy najbliższymi kuzynami wynosi 8,l°/o, podczas gdy dla małżeństw niespokrewnionych 2,4%, we Francji śmiertelność noworodków (poniżej 1 mieś.) wynosi odpowiednio 9,3% oraz 3,9%, w Japonii dla dzieci pomiędzy 1. a 8. rokiem życia odpowiednio 4,6 i 1,5%. Opracowań podobnych dokonano nie tylko dla śmiertelności, ale również dla zachorowalności (na gruźlicę) i dla wad wrodzonych. Według danych ze Szwecji tymi cierpieniami dotknięte jest 16% dzieci rodziców spokrewnionych, a tylko 4% wśród niespokrewnionych, w USA liczby te wynoszą odpowiednio 16,15% i 9,82%, we Francji 12,8% i 3,5%. (Liczb tych nie można ze sobą ściśle porównywać, gdyż w sposobach zestawiania danych istnieją różnice, mimo to wszystkie opracowania wykazują tę samą niekorzystną tendencję.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *