Problem ojcostwa

Aby zakończyć problem ojcostwa, w literaturze fachowej znany jest co najmniej jeden przypadek dwojaczków pochodzących każdy od innego ojca. Matka (z grupą O i M) urodziła dwojaczki niepodobne, chłopca (B, M) i dziewczynkę (A, MN). Mężczyzna, który mógłby spłodzić oboje dzieci, musiałby mieć AB i MN, ale w życiu matki nie było takiego. Mówiąc słowami Biblii, znała ona tylko dwu mężczyzn, jeden miał A i MN, drugi B i M. Pierwszy nie mógłby być ojcem chłopca, bo skąd by chłopiec wziął B? Drugi nie mógł być ojcem dziewczynki, bo skądże by ona wzięła A i N? Udział obu mężczyzn jest niewątpliwy,

Od pięcioletniego dziecka do mnie jest tylko krok, ale od noworodka do dziecka pięcioletniego odległość jest ogromna. Choć w chwili urodzenia wiek dziecka wynosi już 266 dni, nie jest ono zdolne do życia bez pomocy. Niezliczone ssaki po spędzeniu znacznie krótszego okresu w macicy mogą stać o własnych siłach, a nawet biegać w kilka minut po urodzeniu, podczas gdy dziecko człowieka zacznie stawiać pierwsze niepewne kroki mniej więcej w 12 miesięcy po urodzeniu. Większość młodych ssaków potrafi całkiem samodzielnie odnaleźć życiodajne sutki i korzystać z nich, podczas gdy niemowlę potrzebuje wszelkiej możliwej- pomocy. Gdy wiele innych dużych ssaków dojrzało już do założenia własnej rodziny, dziecko jeszcze ciągle gramoli się niezdarnie, spada ze schodów, wkłada do ust wszystko, co znajdzie, płacze, gubi się, załatwia się, gdzie popadnie i jest na ogół całkowicie pozbawione sprytu. Ciekawe, w jakim wieku dzieci potrafiłyby utrzymać się przy życiu, gdyby je usunięto spod opieki rodziców i umieszczono na jakiejś wyspie pełnej wszelkiego rodzaju pokarmów? Zaraz po urodzeniu zginęłyby chyba natychmiast, w rok po urodzeniu miałyby się niewiele lepiej. W wieku dwu lat mogłyby z nieco większym powodzeniem próbować samodzielności, choć zapewne pochłonęłyby je w końcu apatia i przepaście. Wśród trzy- i czteroletnich śmiertelność byłaby w dalszym ciągu olbrzymia, nawet przy założeniu braku czynników chorobotwórczych na wyspie. Homo sapiens – ten mądry – szczytowe osiągnięcie ewolucji, z pew-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *