Przekazywanie bodźca wzdłuż włókna nerwowego

Kiedy neuron obumiera, nie może być zastąpiony przez nowy, komórki nerwowe są tak wyspecjalizowane, że straciły zdolność rozmnażania się. Obumieranie zachodzi w ciągu całego życia. Jeśli włókno nerwowe zostanie przecięte w dostatecznie dużej odległości od komórki matczynej, to jego obwodowa część zanika i ginie, nie oznacza to jednak koniecznie śmierci całej komórki, chociaż zginąć może także część włókna od strony komórki. Niekiedy pozostała od strony komórki część wiókna wrasta z powrotem z miejsca przecięcia w okolicę, która poprzednio była zaopatrywana przez dany nerw, wzrost taki może być powolny lub, jak u niektórych wyższych zwierząt, odrastanie może się odbywać z szybkością 3-4 mm dziennie. Taka szybkość odrastania, równająca się około 2,5 cm na tydzień, oznacza, że pomiędzy uszkodzeniem nerwu a ponownym jego dojściem na miejsce przeznaczenia i podjęciem czynności może upłynąć dość długi okres czasu. Przy uszkodzeniu nerwu w obTębie centralnego układu nerwowego – mózgu lub rdzenia kręgowego łączność zostaje trwale przerwana, ale nie zawsze pociąga to za sobą skutki, jakich można by się spodziewać. Ciało potrafi często znaleźć odpowiedź okrężną drogą, wykorzystać i wytworzyć w miarę potrzeby inne połączenia.

Zasada „wszystko albo nic” w odniesieniu do przekazywania bodźca wzdłuż wiókna nerwowego oznacza prostszy system sygnalizacji od kodu Morsego, nie ma w nim nawet rozróżnienia na kreski i kropki – są tylko kropki. Wszystkie kropki są jednakowe, nie ma głośniejszych i mniej głośnych, a jedynym sposobem zmiany natężenia bodźca jest zwiększenie częstotliwości, czyli ilości kropek na sekundę. Chociaż nerw wzmacnia impuls w czasie jego przebiegu wzdłuż włókna, to cały układ błyskawicznie wraca do stanu normalnego tak sprawnie, że wzdłuż każdego włókna może zostać przesłane kilkaset impulsów na sekundę. We włóknach nerwowych niektórych ssaków osiągano doświadczalnie częstotliwości przekraczające 1 000 impulsów na sekundę, jednak nerwy ludzkie przewodzą zwykle z częstotliwością poniżej 100 na sekundę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *