Przewaga lewostronna

Mózg podzielony jest przez szczelinę podłużną na dwie oddzielne półkule mózgowe i fakt ten oznacza w praktyce istnienie dwu odrębnych ośrodków dyspozycyjnych. Posiadanie dwu takich rejonów mogłoby prowadzić do niezależnych, kolidujących ze sobą decyzji. Istnieją możliwości przekazywania sygnałów z jednej strony mózgu na drugą, ale tego rodzaju stale uzgadnianie nie jest potrzebne ze względu na występowanie przewagi jednej połowy mózgu nad drugą. Wspomniane wyżej uszkodzenie mózgu Pasteura dotyczyło niedominującej połowy, nie mógłby on wytrzymać tak rozległego uszkodzenia lewej, dominującej strony. Niektórzy specjaliści są zdania, że po uszkodzeniu lewej półkuli mózgu u dziecka zanim będzie za późno na zamianę, tj. przed ukończeniem 6 miesięcy, może dojść do przejęcia funkcji przez prawą, po tym okresie ośrodek dyspozycyjny jest zbyt mocno utrwalony i słabsza połowa nie może zastąpić silniejszej w decydowaniu.

Lewa półkula przeważa prawie zawsze, w niej znajduje się ośrodek mowy i milcząca władza nad prawą, nie są jednak znane przyczyny tej dziwnej dyktatury, z którą w jakiś sposób związana jest prawo- i leworęczność. Lewa półkula kontroluje prawą połowę ciała, toteż częstość przewagi lewostronnej wydaje się być zgodna z praworęcznością występującą u ogromnej większości ludzi: niestety sprawa nie jest tak prosta, gdyż dominację lewostronną spotyka się nierzadko wśród leworęcznych. Około 5n/o populacji świata (odsetek ten jest stały i nie zależy od okolicy geograficznej, bogactwa czy ubóstwa, czarnego, czy białego koloru skóry) należy w mniejszym lub większym stopniu do leworęcznych, mimo to procent stwierdzonych na podstawie choroby lub operacji przypadków przewagi prawostronnej jest znacznie mniejszy. Do wielkich rzadkości należy także umiejscowienie ośrodka mowy po stronie prawej, a stwierdzenie tego faktu jest zwykle dziełem przypadku, dlatego też w literaturze fachowej nie ma zgodności co do występowania leworęczności skojarzonej z prawostronnie usytuowanym ośrodkiem mowy, praworęcz- ności z prawostronnie usytuowanym ośrodkiem mowy itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *