Przez co się starzejemy?

Druga teoria dotyczy mutacji. Podział komórek nie zawsze jest prawidłowy i nie zawsze dwie komórki potomne są pod każdym względem równie pełnowartościowe jak ich pojedynczy przodek, w proces ten wkraść się mogą różne nieprawidłowości, w czym ma również udział naturalne promieniowanie. Długa jest lista czynników oskarżanych jako przyczyny raka, tego szaleńczego, nadmiernego rozmnażania się komórek: równie długa lub dłuższa jest lista czynników mogących wywołać powstawanie nieprawidłowych komórek w czasie normalnego rozplemu .

Tak wielka skuteczność oddziaływania w czasie całego życia człowieka wymagałaby olbrzymiej ilości mutacji. Być może, zmiany te nie powodują wyłączenia funkcji komórek zmutowanych, a tylko czynią je szkodliwymi. Albo też ubytek niewielkiej ilości komórek określonego gatunku na skutek mutacji ma bardziej doniosłe następstwa, jak w przypadku gruczołów dokrewnych albo niektórych składników krwi. Obecnie nie wydaje się, aby zmiany tego rodzaju same wystarczyły do wywoływania starzenia się, W jednym z nie-

Alex Comfort zwrócił uwagę, że każda teoria związana z badaniami nad rakiem z łatwością zdobywa fundusze na ten cel, a więc coś w tym musi być. Przypomina to dwa nieco makabryczne aioryz- my naukowe: „Rak jest dla biologów darem boskim” i „Więcej ludzi przeżywa raka niż od niego ginie”. dawno opublikowanych, interesujących badań doniesiono o stwierdzeniu braku jednego chromosomu X w 10°/o komórek u bardzo starych kobiet. Teoria numer dwa może ‚okazać się prawdziwa, ale do tego potrzeba więcej dowodów w rodzaju utraty 10/» chromosomów ze strony zwiększającej się na świecie kadry gerontologów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *