Rekordowa długowieczność

Mamy obecnie mniej starych ludzi, niż należy się spodziewać w przyszłości, a mimo to przedstawiają oni olbrzymi problem. Spośród 6 400 000 obywateli brytyjskich w wieku ponad 65 lat co najmniej połowa jest zależna całkowicie lub prawie całkowicie od zasiłków i innych form pomocy ze strony państwa. 300 000 lub 4°/o mieszka w zakładach opiekuńczych, setki tysięcy innych dotkniętych jest ciężkimi ułomnościami, jak niemożność chodzenia, zły wzrok, inni wymagają dostarczania gotowych posiłków, znajdują się w bardzo złych warunkach bytowych lub w ogóle nie mogą opuszczać łóżka. Starzy nie tylko wcześniej przestają pracować i dłużej żyją, mają także mniej dzieci i mniejsze szanse na niezamężne córki mogące się nimi opiekować.

Czy ludzie w podeszłym wieku powinni być włączeni do społeczeństwa, czy też wyłączeni z niego? Profesor socjologii w Essex Peter Townsend mówił – że „żadne społeczeństwo przemysłowe, jak dotąd, nie zajęło się problemem powstałym na skutek zwiększającej się populacji ludzi starych w sposób konsekwentny i z wyobraźnią”. Potrzeba więcej poparcia dla gerontologii (nauka o starości) i dla geriatrii (opieka nad starcami). W r. 1964 dr Patricia Lindop ujawniła, że w Wielkiej Brytanii tylko 20 ludzi jest zatrudnionych na pełnym etacie w badaniach naukowych nad starością i że temu tematowi poświęcona jest tylko jedna katedra uniwersytecka.

Rekordowa długowieczność. Rekordowa długowieczność jest przedmiotem fantazji, niezwykle opowieści na ten temat pochodzą między innymi ze Związku Radzieckiego. Podobno wśród niewielkiej populacji Gruzji żyje obecnie 2 000 stuletnich starców. Wiarygodność takich podań może budzić wątpliwości, szczególnie gdy wziąć pod uwagę, że te długie życia miały swe niemowlęce początki w przeszłości, okresie analfabetyzmu i braku odpowiednich zapisów. W r. 1966 doniesiono ze Związku Radzieckiego o zgonie S. Mislimowa w wieku 160 lat, uznanego za najstarszego obywatela ZSRR, który podobno płodził dzieci do r. 1936: ciekawe, jak wyglądała rejestracja urodzeń na wsi w carskiej Rosji w r. 1806.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *