Rozpoznanie wad rozowjowych cz. II

Dalsze skomplikowanie problemu jest związane z nieodpowiednią informacją, w różnych okolicach i wśród różnych narodów poglądy, co do tego, jak notować wady, nie są zgodne. Czy dziecko z mongolizmem, które zmarło na zapalenie płuc, zmarło z powodu mongolizmu obniżającego jego odporność na tę chorobę, czy też nie? Co to jest wada wrodzona? Jak znaczne musi być zniekształcenie, aby uważać je za wadę? Brak mózgu, brak odbytu, rozszczep podniebienia, czy ubytek w ścianie Serca, to – oczywiście – wady dużego stopnia: ale czy za takie uważać również nieco zrośnięte palce u nóg, obecność małego szóstego palca lub tylko malutkiego fragmentu tego małego szóstego palca? Czy to są rzeczywiście wady znacznego stopnia? Pomimo zapału biologów, zjawiska natury nie dają się porządnie poukładać w szufladki i zaopatrzyć etykietkami.

A jednak niektóre defekty są bez cienia wątpliwości wadami wrodzonymi, można je ułożyć w tabelę razem z ich typowymi objawami, podobnie jak niektóre cieszące się złą sławą inne przyczyny, zwłaszcza różyczka i talidomid (Contergan).

Zanim zaczniemy je omawiać, trzeba podkreślić, że praktycznie na każdym etapie rozwoju człowieka może dojść i dochodzi do zaburzeń. Weźmy jako przykład oczy: może ich w ogóle nie być, może rozwinąć się tylko jedno oko położone środkowo, może istnieć różnego stopnia zrośnięcie obu oczu, oczy mogą być znacznie mniejsze niż normalnie, mogą istnieć zniekształcenia siatkówki, tęczówki, rogówki, rogówka może być nieprzejrzysta u jednego lub u obu oczu, nieprzejrzystość może być całkowita lub w kształcie pierścienia, źrenice mogą być kształtu szpary lub też może być więcej niż jedna źrenica w oku, może być o wiele za dużo barwnika lub całkiem go brakować, jak w albinizmie, soczewka może być bardzo mała i kulistego kształtu, istnieje również wiele rodzajów zaćmy wrodzonej, istnieją zezy, jaskra, całkowity brak gruczołów łzowych i niedorozwój przewodów łzowych. I tak dalej… Każda część ciała ludzkiego może w jakimś okresie swego rozwoju ulec zniekształceniom na niezliczoną ilość sposobów, ale w rzeczywistości zaburzenia zdarzają się częściej na pewnych określonych etapach. Niektóre wady są częste, inne niezwykle rzadkie, niekiedy notowane raz lub tylko dwukrotnie. Ciało ma po prostu większą skłonność do ulegania niektórym błędom lub do odnoszenia określonych uszkodzeń w rozwoju. Ze wszystkich wymienionych defektów oczu tylko jedna – wrodzona zaćma jest częsta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *