Rybia łuska

Duża grupa wad charakteryzująca się suchością i łuskowatoścłą skóry ze zmniejszeniem lub brakiem cebulek włosowych i eweni&pie gruczołów potowych. A teraz kilka ogólnych wniosków. U większości ras spotyka się podobną ilość zniekształceń: wady dotyczą najczęściej układu nerwowego i krążenia, większość łatwo wykryć zaraz po urodzeniu lub krótko potem: większość z nich zmniejsza szanse przeżycia: przyczyny najczęściej nie są znane: w wielu wadach odgrywa rolę dziedziczność: najczęściej występujące obejmują zaledwie parę grup: większość pozostałych typów zniekształceń jest niezwykle rzadka: wiele defektów występuje razem z innymi, a takie zespoły najczęściej źle rokują: większość matek nie może nic zrobić, aby zapobiec wystąpieniu ich u swoich dzieci: za to dość wiele można naprawić operacyjnie: większość dzieci umierających krótko po porodzie nie ginie z powodu wad wrodzonych, ale proporcjonalnie liczba zgonów z tych przyczyn wzrasta, ponieważ spada liczba zgonów noworodków z innych powodów: wiele wad wrodzonych wykazuje regularne różnice w częstości występowania, zależne od pory roku.

Różyczka. Przejdźmy teraz do dwu najciekawszych historii czynników powodujących wady wrodzone z ostatnich lat. Najpierw rubella, inaczej różyczka. W połowie drugiej wojny światowej dr N. McA. Gregg [późniejszy Sir Norman, zmarł w sierpniu 1966 r.) opublikował w Australii pracę, która wiązała występowanie wad wrodzonych u dzieci z różyczką. Był on okulistą, więc widział bardzo wiele dzieci z zaćmą wrodzoną, a jego błyskotliwość polegała na zdaniu sobie sprawy z tego, że podczas epidemii różyczki chorowało na tę chorobę wiele spośród ich matek, kiedy jeszcze były w ciąży. Uderzające było porównanie liczby 78 dzieci z zaćmą i 68 matek po przebytej różyczce. Wystarczyło, że powiązał z sobą te fakty, a reszta świata natychmiast potwierdziła jego opinię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *