Samobójstwa wśród studentów są częstym zjawiskiem

Jedna z ostatnich analiz zgonów studentów uniwersytetu w Cambridge, obejmująca 103 przypadki, wykazała, że 41 było następstwami wypadków, 27 chorób i 37 samobójstwa. W r. 1951 liczbę samobójstw wśród studentów uniwersytetu oksfordzkie- go oceniano na jedenastokrotnie wyższą niż w podobnej grupie wieku wśród całej ludności. Oksford i Cambridge szczególnie usposabiają do samobójstwa. Sir Alan Rook ujawnił na podstawie dokonanego w r. 1959 opracowania, że dla 11 innych uniwersytetów wskaźniki te były wyraźnie niższe niż dla Oksfordu i Cambridge, chociaż te pozostałe uniwersytety wykazywały i tak dwukrotnie wyższe liczby niż przeciętne wskaźniki dla młodych ludzi. Cyfry dla University College w Londynie zajmują pozycję środkową pomiędzy wskaźnikami tych dwu starych a wszystkich innych młodszych uczelni w Anglii i Walii. Studentki odbierają sobie życie bardzo rzadko.

Pomijając studentów, samobójstwa wśród dorastających i wkrótce po dojściu do dojrzałości nie są częste, w Stanach Zjednoczonych jest ich 3,9 na 100 000 dla grupy wieku 15- 19 lat. W grupie wieku 20-24 wskaźnik wzrasta dwukrotnie, a później nadal rośnie z wiekiem osiągając maksimum 27,9 na 100 000 w grupie 75-84. Chociaż kobiety pozbawiające się życia nie są nigdy tak liczne, to jednak liczba samobójstw wzrasta z wiekiem także wśród nich, lecz maksimum przypada na grupę wieku 55-64 lat.

Sam fakt zdarzania się samobójstw poniżej 14. roku życia jest tak niepokojący, że stosunkowo niewielka ich liczba nie może być wielką pociechą. Na 400 samobójstw w USA tylko jedno popełnia dziecko poniżej 14 lat, co mimo wszystko oznacza 50 przypadków rocznie: większość to dzieci w pobliżu czternastego roku życia, ale około dwu samobójstw popełniają dzieci pomiędzy 5. a 9. rokiem życia. I tutaj stosunek płci męskiej jest zachowany: % dzieci – samobójców stanowią chłopcy. W Stanach Zjednoczonych dzieci najczęściej pozbawiają się życia za pomocą broni palnej, na drugim miejscu jest powieszenie, na trzecim wypicie żrącego płynu. Duży odsetek zamachów samobójczych wśród młodzieży kończy się niepowodzeniem. Brak jest porównywalnych angielskich danych dotyczących samobójstw wśród małych dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *