Śmierć – dalszy opis

Za pomocą osłuchiwania serca lekarze starali się stwierdzić dawniej, czy dusza opuściła ciało człowieka, i dopiero od niedługiego czasu więcej uwagi poświęca się mózgowi. Mózg mógłby być lepszym miejscem zamieszkania dla duszy niż serce: brak objawów życia w obrębie mózgu uważa się obecnie za pewniejszy objaw zgonu. Encefalogram, w skrócie EEG, polega na zanotowaniu nieprzerwanych drgań elektrycznych w żywym mózgu, pozwala również na stwierdzenie braku takiej aktywności. Jeśli EEG daje obraz poziomego śladu przez dłuższy okres czasu, jeśli u pacjenta nie ma odruchów ani samodzielnego bicia serca i oddychania – to według obowiązujących dzisiaj zasad nadszedł czas zatrzymania maszyny, wyciągnięcia wtyczki, śmierci.

Niemniej, nie jest dzisiaj rozstrzygnięta sprawa, jak długo należy tolerować ów poziomy ślad. W niektórych zatruciach i w przypadkach zamarznięć obserwowano u oiiar zapisy EEG płaskie i bez impulsów przez kilka godzin, a mimo to dochodziło do całkowitego powrotu do zdrowia. Płaski obraz EEG przez całą dobę uznawany jest na ogół za pewny objaw śmierci, chociaż ocena poszczególnych przypadków powinna być indywidualna.

W maju 1966 r. Francuzi jako pierwsi zdecydowali się na konkretny krok. Państwowa Akademia Medyczna w Paryżu ustaliła, że człowieka można uznać za zmarłego, jeśli się udo- wodni, że jego mózg nie będzie nigdy zdolny do kontrolowania ważnych dla życia czynności pomimo sztucznego utrzymywania akcji serca. Francuskie zalecenie miało częściowo na celu wyjaśnienie sytuacji, częściowo zaś ułatwienie skuteczniejszego przeszczepiania narządów, Transplantowane organy mogą ocalić życie innych, ale tylko wtedy, jeżeli się nie dopuści do ich obumarcia wskutek pozostawienia przez dłuższy czas w obrębie ciała zmarłego pierwotnego właściciela. Ustanie krążenia krwi pozbawia takie organy zaopatrzenia w tlen, a w następstwie dochodzi do rozkładu. Nie musi do tego dojść, jeśli stwierdza się zgon na podstawie braku prawidłowego zapisu EEG, a ciało utrzymuje się sztucznie przy życiu jako magazyn żyjących narządów, ale jak długo EEG i mózg powinny wykazywać brak aktywności? Przez 48 godzin lub mniej – odpowiada prof. de Gaudart d’Allaines, przewodni czący komisji sporządzającej doniesienie przyjęte później przez francuską Akademię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *