Totalna klęska dawnych chorób

Specjalna wzmianka należy się rakowi płuc, gdyż praktycznie biorąc całkowite zwiększenie się w ostatnich latach liczby zgonów na raka wśród mężczyzn wynika ze zwiększenia się ilości zgonów na raka płuc. Spośród mężczyzn umierających na raka 39% (w r. 1966) umarło na raka płuc, odpowiednia liczba dla kobiet wynosi 9%. 1 sierpnia 1965 r. wprowadzono w Anglii zakaz reklamowania papierosów w telewizji, zaś w kilka miesięcy później wprowadzono w USA obowiązek zaopatrywania opakowań papierosów napisami ostrzegającymi. Palenie papierosów jest widocznie zbyt głęboko zakorzenionym zwyczajem, aby tego rodzaju zarządzenia mogły mieć większy wpływ, władze nie zapobiegają, a tylko wyjaśniają i składają ostrzegawcze oświadczenia, Ameryka zużywała w roku 1963-217 opakowań papierosów {po 20 sztuk) na każdą osobę w wieku ponad 16 lat. W następstwie doniesienia Głównego Chirurga, wiążącego raka płuc z paleniem papierosów, w r. 1964 zużycie spadło do 209, w r. 1965 wzrosło do 213 i w r. 1966 pomimo etykietek z ostrzeżeniami do – 215. Anglicy są podobnie lekkomyślni, choć liczba niepalących dorosłych (ponad 16 lat) wzrosła z 43% w r. 1961 do 46% w r. 1965. Według słów Naczelnego Ministra Zdrowia z października 1965 r. „Można by zapobiec /io zachorowań na raka płuc wśród młodszych pokoleń naszego społeczeństwa, gdybyśmy potrafili je przekonać, aby nie paliły papierosów”.

Godną uwagi cechą charakteryzującą nasz zmieniający się sposób umierania albo ulegania różnym chorobom jest prawie totalna klęska dawnych chorób. Nazwy budzące grozę, posiadające jeszcze wiele możliwości, pozbawione zostały swej straszliwej władzy. W r. 1964 na przykład w Anglii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *