U ryb wszystko to jest prostsze

Nawet wśród niżej rozwiniętych stworzeń centralny układ nerwowy jest rurą biegnącą wzdłuż ciała z niewielkim zgrubieniem z przodu, gdzie mieści się większość organów zmysłowych i skąd większość wrażeń zmysłowych pochodzi. W przypadku ryb mózg składa się z trzech części, z trzech oddzielnych zgrubień, każde połączone z odpowiednim organem zmysłu: zgrubienie przednie otrzymuje sygnały od narządów węchowych, środkowe od oczu, a tylne od narządu równowagi, z którego również rozwija się ucho. Te trzy części, przodomózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie zachowują swą rolę także u wyżej rozwiniętych zwierząt, ale całą koordynację przejmuje od dwu ostatnich rozrastające się przodomózgowie.

Jeśli już mózg ma się rozrastać, to najlepiej nadaje się do tego część przednia, powiększanie się jakiejś innej okolicy byłoby połączone oczywiście z większymi problemami. Może stwierdzenie takie jest nadmiernym uproszczeniem, w każdym razie tak właśnie się stało, parzysty odcinek przodomózgowia zaczął nabierać coraz większego znaczenia jako ośrodek korelacji zmysłowej. Właściwe reagowanie nie polega na zachowaniu się w zależności od wrażeń otrzymywanych z jednego narządu zmysłowego, lecz na reakcji po przesianiu wszystkich dostępnych z zewnątrz informacji przez jeden ośrodek centralny. W okresie rozwoju ssaków na ziemi przo- domózgowie miało dominującą rolę w tym względzie, a wyrazem doniosłości dla nich zmysłu węchu było związane z nim powiększenie się węchomózgowia. Dla naczelnych węch stał się mniej ważny, za to przodomózgowie utrwaliło swoją pozycję jako ośrodek interpretacji i korelacji. Dlatego też można sobie pozwolić na jeszcze jedno i to dobrze uzasadnione uproszczenie stwierdzające prawdopodobieństwo dalszego rozrostu przodomózgowia, jeśli lepsza korelacja i kojarzenie okażą się potrzebne i korzystne. Przeciwnie niż śródmózgowie i tyłomózgowie, przodomózgowie przedstawia dzisiaj, tak samo jak dawniej, mniej problemów przestrzennych z punktu widzenia anatomicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *