Układ krążenia

Takie dzieci są zwykle małe przy urodzeniu, a wadę łatwo rozpoznać zaraz po urodzeniu albo krótko potem. Rodzą się u wszystkich ras. Mają krótkie i grube ręce, zwłaszcza palce u rąk, a odciski dłoni mają szczególne cechy. Dzieci takie rodzą się szczególnie często starszym matkom i, niezależnie od mózgu, mają źle rozwinięte również liczne inne organy. Mają istotnie skośne oczy, ale fizyczne przyczyny tego są zupełnie różne od normalnych skośnych” oczu Azjatów: rozróżnienie jest szczególnie ważne u potomstwa małżeństw, z których jedno jest pochodzenia azjatyckiego. Wychowanie dzieci obarczonych mongolizmem nastręcza wiele problemów, pewną pociechę przynosi ich beztroska natura. Różnice w inteligencji są bardzo wielkie i testy na inteligencję wcale nie u wszystkich dają niskie wartości. W pięć lat po urodzeniu żyje nadal 2/s wszystkich dzieci z mongolizmem, jednak z tych, które mają również inne wady, tylko Vł. Częstość występowania mongotizmu wzrasta z wiekiem matki: prawdopodobieństwo u matek w wieku dwudziestu lat jest 1 na 3 000, po czterdziestce – 1 na 100, a po skończeniu 45 roku życia ryzyko jest jeszcze większe. Prawdopodobieństwo, że dzieci osób dotkniętych mongolizmem będą również obarczone tą wadą, wynosi 50% (nie ma na ten temat obszernych danych statystycznych).

Układ krążenia. Jest on po centralnym układzie nerwowym drugim z kolei najczęstszym miejscem poważnych zniekształceń wśród ludności północnej Europy i białej ludności amerykańskiej. Co roku rodzi się w Wielkiej Brytanii około 4 000 dzieci z wadami serca, mniej więcej połowę z nich stwierdza się przy urodzeniu. Reszta ujawnia się zwykle przed pierwszymi urodzinami, ale niektóre z nich wychodzą na jaw po latach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *