Uprzedzenia człowieka są tak dawne jak umiejętność notowania

Pismo fcofiomisf zamieściło kiedyś żartobliwy artykuł pod tytułem „Deklaracja Ludzi Lewych”. Dlaczego, padło pytanie, ludzie należący do tego kręgu są nietaktowni, ponurzy, podczas gdy praworęczni są nie tylko prawi, ale i zręczni i sprawiedliwi. Skąd się bierze uprzedzenie umieszczające polityków radykalnych na lewo od konserwatyzmu? SinisfraJs, jak nazywają siebie leworęczni, mają powody do niezadowolenia ze stosunków dających przywileje praworęcznym, jak i z tradycyjnego skojarzenia lewicy ze złem: jeden z zapaleńców policzył nawet w Biblii cytaty odnoszące się do prawości: większość z odkrytych 1 600 była wroga lewicy. Zwierzęta, jak na przykład wyższe małpy, wykazują skłonność do częstszego używania jednej lub drugiej ręki, nie są wyraźnie obu- ręczne (tzn. nie władają równie dobrze obu rękami), ani nie widać u nich specjalnego uprzywilejowania prawej strony.

Uprzedzenia człowieka są tak dawne jak umiejętność notowania. Większość odcisków na ścianach jaskiń pochodzi od lewej ręki, co wskazuje na chętniejsze używanie prawej u Aurignatów przy pracy. Na cmentarzyskach wojennych po dawnych bitwach spotyka się kości z rozleglejszymi uszkodzeniami po lewej stronie, co przemawia za praworęcznością atakujących, w bastionach i zabudowaniach zamków budowano schody spiralne ze skrętem ku górze zgodnym z ruchem wskazówek zegara, gdyż były one łatwiejsze do obrony dla praworęcznych szermierzy. W dawnych skryptach stosowano zwyczaj pisania naprzemiennego tam i z powrotem, ale obecnie pismo od lewej ku prawej stronie faworyzuje prawie wszędzie praworęcznych: wyjątkami są pisma żydowskie i arab-

Gra słów: żródłosłowy dla użytych w tekście oryginału słów oznaczają: gauche i sinister – lewy, dla dextrous i righteous – prawy, zaś w języku potocznym słowa te mają przetłumaczone wyżej znaczenie – przyp. tłum. skie – Chiny ze swym pionowym pismem przez tysiące lat zajmowały stanowisko pośrednie i dopiero niedawno zmieniono ten zwyczaj zastępując go pismem od lewej ku prawej. Ruch kołowy jest prawostronny w większości krajów, piesi chodzą zazwyczaj prawą stroną chodnika niezależnie od obowiązujących w danym kraju przepisów drogowych. Prawostronny ruch jest zapewne związany z tendencją zachowania prawej ręki swobodnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *