W czasie narodzin wzrost jest w pewnym sensie całkiem zatrzymany

W 12. tygodniu ciąży miesięczny przyrost ogólnej wielkości dziecka wynosi 600%, po następnych 4 tygodniach 220%, po dalszych jeszcze 120%, później 90%, 50%, 25% i w ostatnich 4 tygodniach 20%. Większość początkowej energii wzrostu została już pochłonięta do momentu, kiedy dziecko przychodzi na świat, na dokończenie tak gorączkowo rozpoczętego zadania w ciągu następnych osiemnastu lat pozostaje tylko niewielki jej ułamek. Dorastanie jest u ludzi, zwłaszcza po urodzeniu, sprawą powolną, a także niebezpieczną.

Dziecko bardziej niż dorosły jest wrażliwe na zakażenia i w każdym kraju, gdzie uzyskuje się zmniejszenie śmiertelności dzieci, poprąwa jest na ogół zależna od lepszego opanowania i leczenia chorób zakaźnych. Niestety dużo dzieci nadal umiera nawet w krajach gospodarczo rozwiniętych. W Wielkiej Brytanii umiera rocznie około 25 000 (wiek 0-14), z tej liczby 20 000 nie osiąga roku życia. Z tych najkrócej żyjących dzieci 13 000 nie żyło nawet jednego miesiąca. Pierwszy miesiąc jest niebezpieczny, przede wszystkiem ze względu na sam poród i na uraz z nim związany lub dodatkowo odniesiony w jego trakcie, na możliwość niedotlenienia, na problemy związane z przedwczesnym urodzeniem się dziecka oraz na niezdolność przystosowania się do nagłej zmiany otoczenia. Jest to również okres, w_którym na statystykę ma istotny wpływ duża ilość wad wrodzonych: ciężkie wady prowadzą do śmierci często w pierwszych godzinach życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *