Wady podniebienia i wargi

Wady te polegają na dziurach w ścianach pomiędzy komorami serca, nieprawidłowościach w obrębie wielkich naczyń krwionośnych lub na braku przemiany płodowego krążenia krwi w krążenie pozapłodowe, która to przemiana konieczna jest z chwilą, gdy zaopatrzenie krwi w tlen przestaje się odbywać za pośrednictwem pępowiny, a czynność tę przejmują płuca. Wrodzone wady serca pozostają nadal przyczyną wielu zgonów małych dzieci, pomimo dużych postępów chirurgii. Jedno z ostatnich zestawień za okres minionych czternastu lat donosi, że 37% dzieci z takimi wadami ginie w ciągu tygodnia, a 54%. w ciągu miesiąca po urodzeniu. Przyczyny wad serca są równie mało zrozumiałe, jak wad mózgu i rdzenia kręgowego, ale na pewno 2% z nich wywołana jest przez różyczkę (jak i dlaczego również nie jest pewne). Po pięciu latach utrzymuje się przy życiu lU dzieci rodzących się z wrodzonymi wadami serca, ale jeśli towarzyszą im również inne wady, to tylko 15%.

Wady podniebienia i wargi. Z jednym z trzech typów tego zniekształcenia rodzi się około dwoje na 1 000 dzieci w Europie, z tego 20% przypada na zajęczą wargę (zwana Grupą I), 46% na rozszczep podniebienia (Grupa II) i na połączony rozszczep podniebienia, dziąsła i wargi 34% (Grupa III). Zajęcza warga zdarza się po jednej stronie, po lewej częściej, może również występować po obu stronach. Ojcowie dzieci wszystkich tych grup są starsi niż przeciętnie, matki są starsze tylko dla Grupy III. Waga przy urodzeniu u dzieci należących do wszystkich grup jest niska, ‘/s dotkniętych tą wadą wykazuje równocześnie i inne wady. Kiedy defekt rozszczepu podniebienia i wargi skojarzony jest z innymi zniekształceniami, zgon w ciągu kilku miesięcy jest reguła, jeśli wadzie tej nie towarzyszą inne, śmierć jest rzadka, a po pięciu latach żyje 87% dzieci. (Te częste wzmianki o przeżyciu pięciu lat nie oznaczają, że piąte urodziny są jakimś punktem zwrotnym: pięć lat jest po prostu tradycyjnym okresem obserwacji zarówno dla wad wrodzonych, jak i dla niektórych chorób, jak np. rak.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *