Większość zwierząt rodzi na raz więcej niż jedno młode cz. II

Dłuższy okres wzrostu jest wspólny wyższym naczelnym i dotyczy czasu zarówno przed porodem, jak i po porodzie. Jak powiedział Sir Peter Medawar, sam poród jest świętem ruchomym. Zwierzęta mogą rodzić się wcześnie i jako niedojrzałe (jak myszy), późno i jako dostatecznie dojrzałe do biegania (jak u kopytnych), lub późno i jako dojrzałe zaledwie do ssania (jak u człowieka). Ciąża jest tym dłuższa, im wyższe naczelne, a także im wyższe naczelne, tym dłuższy okres wzrostu po urodzeniu. Ten ostatni wynosi u lemurów 2 do 3 lat, u małp – do 7 lat, u dużych małp – 11 lat, a u człowieka – 20 lat. Nie jest to zależne od różnicy wzrostu pomiędzy człowiekiem i małpami, gdyż niektóre, jak np. goryle, są nieraz znacznie większe niż człowiek.

Takie wydłużenie czasu wzrostu i uczenia młodych jest ściśle związane z rodzeniem się jedynaków i pojedynczy poród jest regułą praktycznie u wszystkich Anthiopoidea, dwo- iaczki są wyjątkiem. Nie jest wiadome, dlaczego one się zdarzają ani dlaczego nie zdarzają się częściej, wiadomo natomiast, że .- aby użyć języka ewolucyjnego – selekcja działa przeciwko nim. Mają mniejsze szanse utrzymania się przy życiu, los jest przeciwko nim niezależnie od przyczyny. W prymitywnych społecznościach fortuna ma dla nich jeszcze mniej względów, dwojaczki są często zabijane natychmiast po urodzeniu. Częste jest przekonanie, że kobieta miała widocznie stosunek z drugim mężczyną, jeśli urodziła drugie dziecko, a matka nieraz zmuszona jest sama je zabić, aby usunąć tę zawstydzającą nienormalność. Oba te naturalne naciski, zmniejszona żywotność i przesądy społeczeństw ludzkich, skierowane były przeciw dwojaczkom i musiały mieć swój wpływ na tę niewielką liczebnie grupę. Tu leży przyczyna uprzywilejowania rodzenia się jedynaków, stanowiących z małymi odchyleniami 990/o wszystkich dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *