Występowanie bliźniaków jest rodzinne

Występowanie bliźniaków jest rodzinne, odnosi się to nie do identycznych, ale do niepodobnych, chociaż bez jakichś określonych prawideł. Istnieją dowody, że może to być uzależnione tylko od żeńskiej linii w rodzinie lub od obojga ro-

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenie na wypadek urodzenia się bliźniąt zwracają na ogół uwagę na wiek matki oraz na występowanie w przeszłości bliźniąt w rodzinie. Premia wynosi przeciętnie 2,5% do 4,5°/o sumy ubezpieczenia. dziców. Para niepodobnych bliźniaków urodzonych w tym samym czasie może mieć dwu ojców, jednak jest to nadzwyczaj rzadkie. W Wielkiej Brytanii wzrasta liczba przychodzących na świat dwojaczków niepodobnych z jednego na 117 urodzeń w okresie międzywojennym do 1 na 110 pomiędzy 1951 a 1956 r. Przyczyną jest, być może, lepsze odżywianie się. W czasie wojny częstość występowania dwojaczków spadła w okupowanej Francji, Holandii i Norwegii, nie spadła w Danii, Wielkiej Brytanii czy Szwecji, gdzie nie było poważniejszych ograniczeń żywnościowych. Ostatnie doniesienia skandynawskie sugerują, że dwojaczki częściej przychodzą na świat jako dzieci pozamałżeńskie niż jako dzieci poślubionych rodziców.

Wielu utrzymuje (np. D. Burljngham w 1952 r.), że dwojaczki powinny mieć więcej okazji do samodzielności, nie powinny być identycznie ubierane itd. Jeśli jeden z dwojaczków jest homoseksualistą, to jego brat jest nim również (prawie zawsze). U dwojaczków niepodobnych brat jest również homoseksualistą w 50n/o przypadków. Dobry pies, mimo początkowego wahania, potrafi odróżnić węchem dwojaczki identyczne. Niezwykłą rzadkość stanowi pojawienie się dwu płci u identycznych dwojaczków urodzonych z pewnością z tego samego jaja. Przypuszcza się, że w następstwie nieprawidłowego podziału komórkowego samiec został normalnym (XY), a samiczka niedojrzałą (XO). Dwojaczki powinny być płci męskiej (przekazywanie płci wyjaśnia rozdział o dziedziczności).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *