Zniekształcenia spowodowane przez talidomid

Okazało się to wtedy, kiedy Ministerstwo Zdrowia opublikowało w r. 1964 Deiormities Caused by Thalidomide (Zniekształcenia spowodowane przez talidomid). Przegląd ten ograniczał się do dzieci żywo urodzonych i stwierdzał, że od początku 1960 r. do końca sierpnia 1692 r. w Anglii i Walii urodziło się 349 zniekształconych dzieci z matek, które przyjmowały lub prawdopobnie przyjmowały talidomid, w r. 1964 było ich 267 przy życiu. Borąc pod uwagę trudności w zebraniu wszystkich potrzebnych danych, doniesienie oceniało liczbę żywych, zniekształconych przez talidomid dzieci w Anglii i Walii na 200 do 250. Początkowo istniały obawy, że liczby te będą znacznie wyższe, w NRF były one istotnie znacznie wyższe. Dr Lenz, który cztery łata wcześniej przedstawił swój referat, stwierdził w listopadzie 1965 r., że całkowita liczba dzieci uszkodzonych przez talidomid na świecie wynosi 7 000, a większość z nich znajduje się w Niemczech Zachodnich: ale całkowita początkowa ich liczbo mogła być z powodzeniem dwukrotnie w:yższa niż liczba podana przez dr Lenza. W r, 1964 dwu lekarzy niemieckich postanowiło zbadać powtórnie wszystkie dzieci ze zniekształceniami talidomidowymi, jakie obserwowali w latach 1959-1962. 45°/o ze swych dawnych 400 pacjentów nie mogli zbadać, gdyż te 450/o zmarło w międzyczasie.

Nauka nadal usiłuje wyjaśnić, jaki jest mechanizm zniekształcającego działania talidomidu, a równocześnie czyni się wysiłki, aby pomóc dotkniętym wadami dzieciom, które są obecnie w wieku szkolnym. Wymagają one protez kończyn, zabiegów chirurgicznych, specjalnej opieki psychologów, specjalnych szkół – w Niemczech Zachodnich przewidywano takich szkół w r. 1969-80.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *