Zwężenie odźwiernika i głuchota wrodzona

Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego. Zdarza się ono u jednego dziecka na tysiąc pięćset, u dziewcząt sześć razy częściej niż u chłopców i jest częstsze, jeśli poród jest pośladkowy (ma tu znaczenie specyficzne ułożenie nóżek), jak również występuje częściej u dzieci przychodzących na świat w zimie niż u dzieci urodzonych w Jecie. Najczęściej występuje w południowych Włoszech, wśród Lapończyków i czer- wonoskórych Indian. Zwykle bywa późno rozpoznawane, niekiedy w parę miesięcy po rozpoczęciu chodzenia, w wieku 2 lat, lub jeszcze później. Mówiąc ściśle wada nie jest wrodzona, ale zazwyczaj uważa się ją za taką.

Tyle o sześciu grupach wad wrodzonych: choć jest ich zaledwie sześć, obejmują one 90% wszystkich spotykanych wad. Pozostałe 10% zawiera wszystkie inne wrodzone zniekształcenia, jak np. wszystkie wymienione już wady oka i wszystkie inne znane ułomności rozwojowe. Wymieńmy jeszcze bardzo krótko kilka z nich:

Głuchota wrodzona. Występowanie 1 na 3 000. Przyczyną często jest różyczka. Achondroplazja. Występowanie 1 na 40 000. Mocno zbudowane karły o kwadratowych głowach, normalnej inteligencji, sprawności fizycznej i małej rozrodczości. Rozwiązanie porodu najczęściej przez cięcie cesarskie. Polidaktylia – palce dodatkowe. Występuje 1 na 1 000 w Europie, częściej w Afryce,

Dodatkowe uszy – występują jako dodatki do ucha zewnętrznego i łatwo je usunąć chirurgicznie. Może być brak ucha zewnętrznego i wtedy można je dorobić za pomocą zabiegu chirurgicznego. –

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *